Rakstisks jautājums P-007391/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Komisijai. Dzīvnieku labturība