Rakstisks jautājums E-1330/06 iesniedza Alyn Smith (Verts/ALE) Komisijai. Pārkāpumi attiecībā uz kurdu cilvēktiesībām Turcijā