Rakstisks jautājums E-1862/06 iesniedza Mary McDonald (GUE/NGL) Komisijai. Gateri Stendišā (Standish)