Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9813 — Blackstone / IQSA Holdings) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 150/01