Rakstisks jautājums E-9678/10 Pavel Poc (S&D) Komisijai. Lieltirgotavu ķēdes ļaunprātīgi izmanto dominējošo stāvokli ES dalībvalstīs