Rakstisks jautājums E-4732/10 Rovana Plumb (S&D) Komisijai. Pasākumi, kas paredzēti Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu transponēšanas nodrošināšanai