Rakstisks jautājums E-1741/04 Iesniedzis: Monica Frassoni (Verts/ALE) Komisijai. dienvidrietumu (Süd-West) ceļu pie Asti un apdraudēto prioritāro sugu SIC (kopējo interešu sfērā) Stagni di Belangero