Rakstisks jautājums E-0586/05 Glyn Ford (PSE) Komisijai. doku/jahtu ostas atklāšanu Eksmusā (Apvienotā Karaliste)