Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (17. lokakuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)2019/C 374/01