Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas operācijām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403