Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 ( 2014. gada 19. decembris ) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60)