Pirmās instances tiesas rīkojums 2004. gada 8. jūlijā lietā T-338/03 Eridania Sadam e.a. pret Eiropas Kopienu Komisiju (Cukura tirgus kopīgā organizācija — Cenu sistēma — Reģionalizācija — Deficīta zonas — Itālijas klasifikācija — 2003./2004. tirdzniecības gads — Regula Nr. 1158/2003 — Prasība par atcelšanu — Fiziskas un juridiskas personas — Nepieņemamība)