Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1989. gada 15.jūnijā. # Albert Alexis un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi. # Lieta 286/83. Alexis u.c./Komisija TITJUR