Komisijas Regula (EK) Nr. 1288/2004 (2004. gada 14. jūlijs) par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas un pagaidu atļauju izmantot jau atļautu jaunu dzīvnieku barības piedevu (Dokuments attiecas uz EEZ)