Komisijas Regula (EK) Nr. 986/2004 (2004. gada 17. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem