Cauza T-319/20: Acțiune introdusă la 27 mai 2020 – GGEW/Comisia