Lieta T-319/20: Prasība, kas celta 2020. gada 27. maijā – GGEW/Komisija