Rakstisks jautājums P-3552/05 Linda McAvan (PSE) Komisijai. videi draudzīgām degvielām — atbalstu dzīvnieku tauku izmantošanai