Padomes Direktīva 96/25/EK (1996. gada 29. aprīļa) par barības sastāvdaļu apriti un izmantošanu, kas groza Direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ Direktīvu 77/101/EEK