Sprawa T-386/19: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2019 r. — CQ/Trybunał Obrachunkowy