Cauza C-749/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 mai 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative – Luxemburg) – B și alții/Administration des contributions directes (Trimitere preliminară – Articolele 49 și 54 TFUE – Libertatea de stabilire – Legislație fiscală – Impozite pe profit – Societăți-mamă și filiale – Integrare fiscală verticală și orizontală)