Kawża C-749/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative – il-Lussemburgu) – B et vs Administration des contributions directes (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikoli 49 u 54 TFUE – Libertà ta’ stabbiliment – Leġiżlazzjoni fiskali – Taxxi fuq il-kumpanniji – Kumpanniji omm u sussidjarji – Integrazzjoni fiskali vertikali u orizzontali)