Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί των ελαχίστων κανόνων για την προστασία των μόσχων που εκτρέφονται σε μονάδες εντατικής παραγωγής