Beslut (Gusp) 2018/2062 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 december 2018 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Somalia (Eucap Somalia) (Eucap Somalia/1/2018)