Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2018/2062 z dne 18. decembra 2018 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)