Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/2062 (2018. gada 18. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības spēju veidošanas misijas Somālijā (EUCAP Somalia) vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Somalia/1/2018)