Решение (ОВППС) 2018/2062 на Комитета по политика и сигурност от 18 декември 2018 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)