Rakstisks jautājums P-4424/05 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisijai. publisko namu ierīkošanu pasaules futbola čempionāta laikā Berlīnē