Komisijas Regula (EK) Nr. 1496/2005 (2005. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1168/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū