2006/255/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 14. marts ), kas attiecas uz valsts pasākumiem, kurus paziņojusi Kipra atbilstoši EK Līguma 95. panta 5. punktam un saskaņā ar kuriem tiek izvirzīta prasība ģenētiski modificētu pārtiku lielveikalos novietot atsevišķos plauktos, nevis kopā ar produktiem, kas nav ģenētiski modificēti (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 797)