Lieta C-270/05: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Areios Pagos2005. gada 9. jūnija spriedumu lietā Athinaiki Chartopiia AE pret L. Panagiotidis u.c.