Rakstisks jautājums E-2959/04 Iesniedzis: María Sornosa Martínez (PSE) Komisijai. Albuferas dabas parka teritoriju jaunu klasifikāciju