Foreløbig meddelelse om en forhandleraftale (Sag IV/35.957 - Mölnlycke/Tambrands)