Ģenerāladvokāta Jacobs secinājumi, sniegti 2004. gada 29.aprīlī. # Pharmacia Italia SpA, iepriekš Pharmacia & Upjohn SpA. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesgerichtshof - Vācija. # Regula (EEK) Nr. 1768/92 - Zāles - Papildu aizsardzības sertifikāts - Pārejas noteikumi - Viena otrai sekojoša atļauja veterinārajām zālēm un cilvēkiem paredzētajām zālēm. # Lieta C-31/03. TITJUR Pharmacia Italia