Rakstisks jautājums E-3037/05 Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE) Komisijai. Šengenas nolīgumu — pilsoņtiesību ierobežošanu