Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 70, 2007