Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2005. gada 10. martā lietā C-491/03 (Hessischer Verwaltungsgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Ottomar Hermann pret Stadt Frankfurt am Main (Netiešie nodokļi — Direktīva 92/12/EEK — Vietējais nodoklis par tūlītējam patēriņam uz vietas paredzētu alkoholisko dzērienu izsniegšanu)