Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta) 2006. gada 4.jūlijā.