PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu, attiecībā uz šķīrējtiesnešu saraksta pieņemšanu