Nariadenie Komisie (ES) č. 654/2007 z  13. júna 2007 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality