Lebon TITJUR Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1987. gada 14.janvārī. # Centre public d'aide sociale de Courcelles pret Marie-Christine Lebon. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour du travail de Mons - Beļģija. # Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Vienlīdzīga attieksme. # Lieta 316/85.