ETA:n sekakomitean päätös N:o 186/2017, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XVII (Henkinen omaisuus) muuttamisesta [2019/1074]