Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Punent