Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1982 (2019. gada 28. novembris), ar kuru pēc izmeklēšanas atsākšanas nolūkā īstenot 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-650/17 attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd, uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu importu attiecina reģistrāciju