Reģionu komitejas atzinums “Zaļā grāmata “Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana” ”