De Bloos TITJUR Sodba Sodišča z dne 6. oktobra 1976. # A. De Bloos, SPRL proti Société en commandite par actions Bouyer. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour d'appel de Mons - Belgija. # Člen 5, 1 in 5. # Zadeva 14-76.