Rakstisks jautājums P-2584/06 iesniedza Thijs Berman (PSE) Komisijai. Sarunas par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem