Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniająca decyzję w sprawie Grupy Łącznikowej ds. Osób Starszych (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 211)