Commissie/Ierland Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 24 oktober 1996. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland. # Niet-nakoming - Richtlijnen 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG en 92/48/EEG - Niet-omzetting binnen gestelde termijnen. # Zaak C-325/95. TITJUR