Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra — 2013 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas